Nhạc Trữ Tình
Nối Lại Tình Xưa Quang Lê - Như Quỳnh
Vùng Lá Me Bay Dạ Thảo My
Tội tình Lương Gia Huy
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Tình Đã Phôi Pha Micae Lê Hùng
Tình Yêu Cách Trở Hoàng Minh Thắng
Tàu Lá Chuối Đông Phương Tường
Hồi tưởng Lâm Gia Bảo
Hạ Thương Lương Gia Huy