Nhạc Trẻ
Vai "Ác" Phạm Quỳnh Anh - Linh Đan
Em Về Đi Khánh Phong
CONG Tóc Tiên
Bartender (HUMAN Concert 2020) Tùng Dương - Ngọt
Giấc Mơ Qua Rồi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
BUY ME LUV Audrey Babe
Bleu Khói - Sofia
Làm Bồ Anh Nhá Phạm Đình Thái Ngân - Lăng LD