Nhạc Trữ Tình
Tấm Ảnh Ngày Xưa Hương Ngọc Vân
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Đau Xót Lý Mồ Côi Dương Nghi Đình
Về quê cùng anh Nguyễn Đình Chương
Ly Rượu Đắng Cay Lương Quốc Thiên
Thất Tình Võ Hoàng Lâm
Tình Bơ Vơ Tùng Anh - Hà Vân
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tàu Về Quê Hương Tùng Anh - Quỳnh Như