Nhạc Trữ Tình
Cỏ Và Mưa Trần Thu Hà
Xa Em Ky Niem Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Sài Gòn Bolero Khánh Bình
Về Quê Phương Thanh
Đường Xưa Tuấn Quang
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh
Yêu Chàng Hai Lúa Trần Thu Thảo
Thấy Trăng Quên Đèn Dương Ngọc Thái
Có Lẽ Nào Vũ Hoàng
Ava Maria Con Chào Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Bên Tình Bên Nghĩa Thạch Thảo - Vũ Hoàng