Nhạc Trữ Tình
Lý nghĩa tình Huỳnh Thái Sang
Lối Thu Xưa Bảo Nguyên
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Lòng mẹ Mỹ Hạnh
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
Về Quê Ăn Tết Mai Yến Chi
Kỷ Niệm Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên