Nhạc Trữ Tình
Ngày Tết Quê Em Nhiều ca sĩ
Lẻ Bóng Bảo Nguyên
Niệm Khúc Cuối Lều Phương Anh
Lênh Đênh Phận Buồn Hương Ngọc Vân
Thà Trắng Thà Đen Trương Phi Hùng
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Người Đi Ngoài Phố Trương Phi Hùng
Thao Thức Vì Em Hoàng Tú Minh
Chị Hai HamLet Trương
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05