Nhạc Trữ Tình

Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Tôi Mơ Lâm Nhật Thanh
LK Đêm Giao Thừa Trần Thu Thảo
Nhớ Về Em Thế Anh
Đêm Huyền Diệu Huỳnh Nhật Huy
Ngày Xưa Anh Nói Vũ Hà - Hoàng Ái My
Tâm Sự Đời Tôi Mỹ Hạnh Bolero
Sến Lâm Sơn