Nhạc Trữ Tình
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Yêu Thương Mong Manh Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Thao Thức Vì Em Lâm Bảo Phi
Ao Cá Đợi Chờ Huỳnh Nhật Huy
Khóc thầm Giang Anh Kỳ
Vu Lan nhớ mẹ Phương Lan
Khóc thầm Phong Thái Phương
Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Nối Lại Tình Xưa Quang Đại - Thi Phượng
Giận Em Trần Xuân