Nhạc Trữ Tình
Em Gái Quê Hiền Ngân
Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
Tuổi Học Trò Trần Thu Thảo
Khúc Thiên Ca Tình Trời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Tình Sử Trương Chi Nguyễn Kha - Quách Sỹ Phú
Giận Hờn 2 Cẩm Loan - Nam Thanh Phong
Nỗi Buồn Trương Chi Đông Phương Tường
Căn Nhà Dĩ Vãng Tô Huân Vũ