Nhạc Trữ Tình
Tình Nghèo Có Nhau Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
Nhật Ký Đời Tôi Lê Tiến Ngọc
Nghèo Chế Thanh
Tình Bạn Thân Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân
Người Tình Không Đến Vương Đại Thành
Không Lâm Triệu Minh
Chiếc Bánh Bò Trương Phi Hùng
Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan