Nhạc Trữ Tình
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Kiếp Nghèo Phước Lộc
Chuyện tình mộng thường Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Me Bo Con Di Roi Dương Nghi Đình
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Lk Ngày Xưa Anh Nói - Bội Bạc Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Phận Tơ Tằm Mai Thiên Trang
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan