Nhạc Trữ Tình
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng
Ai Cho Tôi Tình Yêu Lê Tiến Ngọc
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường
Ca Dao Sông Quê Đăng Thuật
Quê hương ba miền Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Hoa Mười Giờ Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
Trường Xưa Tình Lỡ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ
Hoa Nở Về Đêm Cao Hoài Đông