Nhạc Trữ Tình
Lại Nhớ Người Yêu Phương Anh Bolero
Bần Hoàng Minh Thắng
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
Tình ca trên lúa Quang Bình - Lưu Ánh Loan
Chờ Người Phương Thanh
Dấu Vết Tình Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Phận Gái Lỡ Làng Diệp Nguyên Linh
Gõ Cửa Trái Tim Đinh Quốc Cường
Hẹn Mùa Trăng Sau Lưu Ánh Loan - Martin Sang
Miền Tam Hợp Trọng Tấn
Khóc thầm Giang Anh Kỳ