Nhạc Trữ Tình
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Thói đời Đình Phước
Hai Mùa Noel Lâm Hoài Phong
Mắt Lệ Cho Người Trương Phi Hùng
Vọng cổ buồn Giang Bích Ngọc
Anh Còn Nợ Em Tô Huân Vũ
Chúc Xuân Vui Vẻ Ngọc Sơn - Nhiều Ca Sĩ
Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp Cát Tuyền - Trúc Chi
Đoản Ca Xuân Diễm Thùy
Khóc Thầm Diễm Thùy