Nhạc Trữ Tình
Mùa Mưa Đi Qua Lâm Bảo Phi
Bao Giờ Em Quên Ngọc Hân - Đoàn Minh
Giã Biệt Cơ Hàn Hồ Quang Lộc
Em Đi Rồi Lều Phương Anh
Chồng Của Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tơ hồng Khánh Hòa - Hải Dương
Nhìn Sao Đêm (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
Ngày xưa ơi Hải Dương
Hương Thầm Việt Hoàn
Nhật Thực Minh Luân
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân