Nhạc Trữ Tình
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
Người Chăm Vui Hội Nguyễn Duy Trường
Tàu Lá Chuối Đông Phương Tường
Ngày Em Theo Người Âu Thiên Dzũ