Nhạc Trữ Tình
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Con Đường Xưa Em Đi Hương Ngọc Vân
Tội Tình Tuấn Quang
Đời Là Bể Khổ Dương Nghi Đình
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Tình Duyên Đầu Năm Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Đồng Tiền Nghịch Cảnh Chế Thanh - Châu Trường Phúc
Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh
Chót Lưỡi Đầu Môi Giáng Ngọc - Phương Tử Long
Bến Xưa Đăng Thuật
Tình Nghèo Có Nhau Thanh Ngọc Tiến