Nhạc Trữ Tình
Chúa Và Con Linh Mục Quang Lâm
Nỗi Nhớ Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Anh Còn Nợ Em Tô Huân Vũ
Lòng mẹ Trịnh Mười
Hương tóc mạ non VŨ HẢI - Lý Diệu Linh