Nhạc Trữ Tình
Người Chăm Vui Hội Nguyễn Duy Trường
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Kén Cá Chọn Canh Thiên Trường
Huyền Thoại Trăng Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Tủi Phận Hoàng Minh Thắng
Cô Út Sang Sông Lương Hồng Chi - Văn Hương
Yêu Thầm Khánh Duy Khương
Vầng Trăng Cô Đơn Hương Ngọc Vân
Đắp Mộ Cuộc Tình Dương Minh Tuấn
Đơn Côi Chiếc Bóng Hoàng Minh Thắng
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn