Nhạc Trữ Tình
Thương nhau lý tơ hồng Huy Hoàng - Khánh Loan
Hạ Buồn Quỳnh Như
Tình Yêu Màu Đen Bạc Trương Phi Hùng
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Chiếc Lá Thu Phai Thiên An - Lệ Hồng
Thủ Dầu Một yêu thương Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Phụ Tình Trúc Chi