Nhạc Trẻ
Quay Lưng Hùng Thanh
Anh nhớ ra rồi Vũ Đức Kiên OBC
Anh Nghe Nhiều Ca Sĩ - Tray D
Mẹ Rapper Thảo My
Bài Hát Ru Của Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Ta Mơ ITễu
Quỳnh Đặng Thái Bình
Theo Anh Weasel
Em Lại Sợ Đau Lâm Băng Phương