Nhạc Trữ Tình

Duyên kiếp Ôn Bích Hà - Triệu Quang Hà
Tiễn Đưa Vũ Hoàng
Vì Sao Sáng Trong Em Hoàng Mai Trang
Hai Chuyến Tàu Đêm Hương Ngọc Vân
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương
Mong Mẹ Bình An Linh Mục Quang Lâm
Thuyền Xa Bến Đỗ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Hồng Nhan Lê Sang