Nhạc Trữ Tình
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Lac troi hanh phuc Lưu Kỳ Phong
Hãy Quên Anh Phước Lộc
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Lỗi hẹn cùng ca dao Lương Tấn Đạt
Mưa Rừng ft Ngọc Sơn
Sa mưa giông Tấn Tài