Nhạc Trữ Tình
Bóng Tối Jazz Trần Thu Hà
Mẹ Bỏ Con Đi Rồi Trương Phi Hùng
Cơm Áo Gạo Tiền Thiên Trường
Mắt Lệ Cho Người Trương Phi Hùng
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Mộng Sầu Trương Phi Hùng
Xuân vạn niên Hồ Hưng Dũng
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Trương Phi Hùng
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Hương Tình Cũ Trương Phi Hùng
Chiều Mưa Biên Giới Trương Phi Hùng