Nhạc Trữ Tình
Bạc Trắng Lửa Hồng Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Đoạn Tuyệt Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Thương Quá Việt Nam Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Trai Tim Nguc Tu Dương Ngọc Thái
Con Út Thảo My
Giếng Quê Trần Nguyên Thắng
Mùa Đông Vắng Nguyễn Đức Quang
Duyên quê Trang Anh Thơ
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan