Nhạc Trẻ
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
Martini Văn Mai Hương
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Cha Leon
Say Em Dkey Minh Đức
Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ Hà Anh Tuấn - Tuấn Ngọc
Hạ Cuối Hà Anh Tuấn