Nhạc Trữ Tình
Tội Tình Diễm Thùy
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Đò Sang Ngang Võ Hoàng Lâm
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Hương Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ngẩu hứng lý ngựa ô Thanh Hà - Thanh Hằng
Đàn Bà Vũ Hoàng
Căn Nhà Mộng Ước Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Hai lối mộng Phương Dung - Peter Nhân