Nhạc Trẻ
Tinhiutiulam Chiennhatlang
Kilomet Duy Khiêm Ngố - Hannie
Trước Khi Muộn Màng Trần Tuấn Dũng - TeeBill
Corona Xa Đi Cô Hà Trọng Anh
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Là Khi Vũ Bình Minh
Cho Anh Đi Lại Nhiều ca sĩ
Superman Rick - Rhy
Vì Mình Có Nhau Tống Gia Vỹ - Helen Trần
Sóng xô tình vỡ Nguyễn Minh Anh
Chờ Một Dòng Tin Nhắn Hoaprox - Đặng Minh