Nhạc Trẻ
5 10 15 20 Lê Thiện Hiếu
Show Me Lê Thiện Hiếu
Em Ơi Ví Dầu Đan Trường
Tiễn COVID Lê Thiện Hiếu - Bộ Y Tế
Baby Em Đừng Lo (Beat) MC Wiz - Cheese Boy
Thế Giới Kẻ Thất Tình Mai Tiến Dũng - Emcee L (Da LAB)
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Trốn Tìm G DOMINIC
Chúng Ta Là Anh Em Tốt Akira Phan - Lâm Chấn Khang
Boeing 48kg Dablo - Đào Kỳ Anh