Nhạc Trẻ
Tiễn COVID Lê Thiện Hiếu - Bộ Y Tế
Ngọc Lam Minh Tốc - Lam
Thương Nhau Để Đó HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Có Lầm Đừng Trách Than Lương Gia Huy - Helen Trần
168 Khải
Salsa Minh Tốc - Lam
Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
DUBAI KIXX
Đừng Hỏi Vì Sao Đàm Vĩnh Hưng
Tình Yêu Một Chiều Min Min - Chú Gián Nhỏ