Nhạc Việt
Duyên Quê Ngọc Kiều Oanh - Phạm Nhật Sơn
Ao cá đợi chờ Dương Trần Phong
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
Ngôi sao bay Đan Trường
Không Giờ Rồi Hoàng Châu - Tuấn Quang
Về Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Đàn Ông Đan Trường
Những Lời Dối Gian (Remix) Du Thiên - Ca sĩ Nam Khang
Trăm Năm Không Quên Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)