Nhạc Trẻ
DARLIN Kim Chi Sun
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn
Cafe Em Hát Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Cho Mình (Beat) Mochi - Huy Trung Nguyen
Căn Phòng Mưa Rơi Quang Vinh - Trung Quân
QUAYLAI Kidsai - Young Draco
Người Dưng Lương Chấn Nam
Tango Trao Em Văn Mai Hương