Nhạc Trẻ
Giấu Wendy Thảo
Em À Ez.Fluv
Tệ Bạc Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Đạp Xe Bên Em Hoàng Minh Châu
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Nơi Mình Từng Nhiều ca sĩ
Bad Bảo Uyên - Hudii