Nhạc Trẻ
Lên Xe Về Nhà Lê Vũ - SimonC
Hãy Quay Xe T00n - Minhdea
Xuân Quê Hương Tăng Quỳnh My
Thương Thân Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Đếm Phạm Khánh Hưng
Cục Cưng Hữu Ngọc Diệu - Long Hoàng
Nghe Pay - Lazii
Đế Vương Đình Dũng
Luôn Bên Anh Min. - Mr. A
Anh Đã Mất Em Dương Nhất Linh
Đứng Sau Hoàng Rapper
Và Cơn Mưa Tới Quang Vinh - Lynk Lee