Nhạc Trẻ
Hổng Muốn Tết Đâu Nhiều Ca Sĩ - Freaky
Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
23:40 Hào
Bước Qua Đời Nhau Triệu Thiên Hùng
Mama MC Ape
Tomorrow Vũ Cát Tường
Văn Thơ Công Hòa - Quinn Hiền Mai
Tân Xuân Yamix Hầu Ca - Rôn Vinh
Tết Về Sớm Nhé Phan Mạnh Quỳnh
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

04
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07