Nhạc Trữ Tình
Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
Tình yêu thiên chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Người Thương Kẻ Nhớ Ngọc Hân - Võ Hoàng Lâm
Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan
Hồi Ức Lan Và Điệp Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Một Mình Thôi Như Phượng
Chúa Biết Con Yêu Ngài Linh Mục Quang Lâm
Ước Nguyện Đầu Xuân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hoa Cài Mái Tóc Hoàng Công Danh
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh