Nhạc Trữ Tình
Mẹ Tôi Tuấn Quang
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Buồn Trong Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nói với người tình Lâm Hùng - Hồng Quyên
Lk Ngày Xưa Anh Nói - Bội Bạc Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Tình nhỏ mau quên Uy Huy Thái - Miu Khả Thy