Nhạc Trữ Tình
Đêm Tóc Rối Bảo Hưng - Như Hoa
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Thiên An - Lệ Hồng
Lục Bình Tím Tố My - Minh Luân
Đôi Bờ Cách Biệt Đào Phi Dương - Bình Mập
Thuở ấy Có Em Đan Nguyên Bí Ẩn
Tấm lá của mẹ Hoàng Kim Long
Cầu cho cha mẹ 2 Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Đám Cưới Nghèo Hương Ngọc Vân
Dứt Tình Trường Sang
Nắng Muộn Trần Thu Hà