Nhạc Trữ Tình
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Dù Anh Nghèo Khánh Bình - Long Đẹp Trai
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thương Mẹ Văn Hương
Diễm Xưa Ngô Quang Vinh
Bài Ca Con Cá Tô Tài Năng
Gõ Cửa Trái Tim Ngọc Kiều Oanh
Trả Lại Thời Gian Thúy Nga - Trường Sơn