Nhạc Trẻ
Cuziluvu Hà Vy - Hawi Hoàng
July The Cassette
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Em Là Thiên Thần Leslie - Nancy
Dreamer Mcee Blue
Tiếng Mưa Đêm Beat JK Tuấn Minh - Doan Minh Khoi
Xem Như Em Chẳng May Lương Bích Hữu - Trung Ngon
21 Ngày Nguyen Tri