Nhạc Trữ Tình
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Hồn quê Hữu Thọ
Đêm bơ vơ Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Ngàn Năm Duy Khiêm Ngố
Rước Dâu Miệt Vườn Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh