Nhạc Trữ Tình

Người Tình Không Đến Hồng Hạnh Bolero
Mùa xuân ơi Đàm Vĩnh Thanh
Tàu Về Quê Hương Bảo Hưng - Như Hoa
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Hành trang giã từ Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Mưa Rừng Cẩm Thu - Phillip Nam
Giã từ Ngọc Châu
Kiếp Nghèo Vân Khánh