Nhạc Trẻ
Ngược Chiều Yêu Thương (#khuchoatinh) Vũ Duy Khánh - Dương Edward
Thà Đừng Nói Ra Lương Chấn Nam
Ngày Mới KraziNoyze - Thỉm
Có Đôi Lúc Lâm Chấn Kiệt
Nhớ Mãi Chuyến Đi Này Nhiều Ca Sĩ - Bùi Công Nam
Anh Là Ai Trịnh Thăng Bình
Là Anh Bệt Band
Khóc Vũ Duy Khánh
Anh Không Quan Trọng Nữa Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc