Nhạc Trữ Tình
Suối Vàng Lạc Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Như Nguyệt - Dương Hoàng Phúc
Sao đổi ngôi Quang Đăng
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Lá thư đô thị Nguyễn Đoàn
Thương cô gái bến tre Khang Lê - Khánh Anh
Bún Nước Lèo Ơi Lâm Quang Long - Trương Như Ý
Về miền tây Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
Mình Ơi Tuyết Vân Hà