Nhạc Trẻ
Đừng Mang Cô Ấy Đi Lương Gia Hùng
NewSchool Nhiều ca sĩ
Chưa Có Ny Cao Lê Hà Trang - Bình lee
Ngày Một Người Đi Xa Koo - Gigi Hương Giang
Go Go Lương Gia Huy
ĐÓA SEN Việt Linh
Nắng Thủy Tinh Suni Hạ Linh - Avin Lu
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Là Vì Ai Minh Hằng
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Kẻ Thù (HUMAN Concert 2020) Tùng Dương - Ngọt