Nhạc Trẻ
Anh Gì Ơi Minh Trang Lyly
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Tết Thì Sao Ta X2X - Duy Andy
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Ngôi Nhà Mình Ngô Chí Cường
Phi Phong Tình Cường Bee - Hào Flowers
BABY COME ON! Tommy - WezDee
Ding Dong Pixel Neko - Nguyễn Kim Tuyền