Nhạc Trẻ
Thính Krix - Rush
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Vì Chúng Ta Yêu Nhiều Ca Sĩ - Trọng Hiếu
Một Năm Sau Hiền Thục
Là Anh Twenty Three - Nghệ
anh đã không rõ ràng với em Phùng Khánh Linh - MYRNE
Tình Như Nắng Ban Chiều Another T - Lil'Storm
Chẳng Thể Sống Thiếu Em Kalee Hoàng - anh Cường
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Trái Tim Đàn Ông Châu Việt Cường - Lâm Chấn Huy
Tập Yêu Đi Nhiều Ca Sĩ - Anh Rồng