Nhạc Trẻ
Ba Tôi Xích Lô Rapper Thảo My
Dejavu Haukong - Edsel
Ta Uống Ta Say Hà Trọng Anh
Muốn Say Cùng Nhau Phúc Pin - Misabae
Confession Sony Tran
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Chuyến Xe Mùa Hạ Duy Thuận - Nhu Y Doan
Đừng Nhấc Máy Willistic - Kewtiie
Yêu Vì Ai Yêu Vì Em (Ver. 2021) Dương 565 - Nhiều Ca Sĩ