Nhạc Trẻ
Nhớ Mãi Chuyến Đi Này Nhiều Ca Sĩ - Bùi Công Nam
Người Đàn Ông Phạm Trưởng
Sang Ngang Passion Team
U Mê (Beat) Mai Huy Thắng
Lạc Thời Hải Lưu
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
STAR Viên Nhi - IMQ
Hẹn Beat Quân DaK
Chông Chênh Khánh Juno - Linh Sung
Distance Lupi - Mai.