Nhạc Trẻ
Cất Sâu Yêu Thương Ngô Lưu Hải Thịnh
Bát Canh Mạnh Bà Beat AiTai - Duy Hoang Phong
Chỉ Còn Những Nỗi Đau Huy Vạc - Ngô Duy Dương
Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu
Câu Hỏi Khói Stone
Bát Canh Mạnh Bà AiTai - Duy Hoang Phong
Đừng Xa Em Minh Hằng
Bartender (HUMAN Concert 2020) Tùng Dương - Ngọt
Ngọt Quang Minh - Hugo
UỐNG NHẦM Nhật Hoàng - Hennessy
Bão hòa Tùng Dương - Trần Thu Hà